تست _ تبدیل جملات فارسی به انگلیسی

تست جملات فارسی به انگلیسی در حال حاضر تست های موجود در سطح مبتدی بوده و بزودی تست های سطح بالاتر در سایت قرار می گیرند. با کلیک بر روی جمله فارسی نوشته شده، جمله انگلیسی نمایان می شود.