تغییر فکر تغییر زندگی

تغییر فکر، تغییر زندگی امروز روزی است که راز زندگی را فرا خواهید گرفت. امروز روزی است که یک زندگی پر نشاط خلق خواهید کرد. در همین لحظه، چه حسی دارید؟ حس بدی دارید؟ حس درونیتان چگونه است؟ بعضی ها

مغز چگونه کار می کند _ ذهن خودآگاه و ناخودآگاه

مغز ما چطور کار می کند ذهن خودآگاه و ناخودآگاه   مغز ما برای فعالیت به انرژی قابل توجه ای نیاز دارد. بالاخص زمانی که درباره چیزی فکر می کنیم، و یا بر روی موضوعی متمرکز می شویم. بطور مثال

کلام خود را تغییر دهید تا دنیای خود را تغییر دهید

کلام خود را تغییر دهید تا دنیای خود را تغییر دهید امروزه می توان پزشکان بسیاری را پیدا کرد که گفتار درمانی را برای بیمارانی که به هر دلیل دچار افسردگی مزمن شده اند در نظر می گیرند. در این

قدرت تکرار کلمات و افکار

قدرت تکرار کلمات و افکار   فکر کردن آمیزه ای است از کلمات، جملات، تصاویر ذهنی و احساسات. افکار مهمانانی هستند که مهمان ایستگاه مرکزی ذهن می شوند، می آیند و برای مدتی می مانند و سپس ناپدید می شوند

احساسات، هیجانات و خلق تصورات

احساسات، هیجانات و خلق تصورات   شاید چیزهایی درباره خلق تصورات شنیده و یا حتی آنرا امتحان کرده باشید. با تصور کردن یک تصویر ذهنی از یک شی و یا موقعیتی دلخواه می توانید آنرا به درون زندگیتان جذب کنید.