مقرون به صرفه
Click to Flip
affordable

وضعیت
Click to Flip
condition

تقاضا
Click to Flip
demand

سرگرمی _ پذیرایی
Click to Flip
entertainment

مسکن
Click to Flip
housing

افزایش
Click to Flip
increase

صاحب ملک
Click to Flip
landlord

کمبود
Click to Flip
shortage

غذای روزمره _ رژیم غذایی
Click to Flip
diet

تنها
Click to Flip
lonely

اداره کردن
Click to Flip
manage

کم کردن
Click to Flip
reduce

خستگی زیاد
Click to Flip
run-down

عادت
Click to Flip
habit

آماده کردن
Click to Flip
prepare

مرتباً
Click to Flip
regularly

آب و هوا
Click to Flip
climate

متوسط _ میانگین _ عادی
Click to Flip
average

فرهنگ
Click to Flip
culture

سخنرانی _ سخنرانی کردن
Click to Flip
lecture

اخیراً
Click to Flip
recently

تاریخی _ مهم
Click to Flip
historic

آسمان خراش
Click to Flip
skyscraper

مکان دیدنی
Click to Flip
sight

ارتقاء _ پیشرفت
Click to Flip
improve

دید
Click to Flip
view

بنای یادبود
Click to Flip
monument

تنوع
Click to Flip
variety

درست کردن _ خلق کردن
Click to Flip
create

ساکن _ مقیم
Click to Flip
resident

فرصت
Click to Flip
opportunity

نابغه
Click to Flip
genius

فضا نورد
Click to Flip
astronomer

مردن
Click to Flip
die

ستاره
Click to Flip
star

روشنایی
Click to Flip
brightness

فاصله
Click to Flip
distance

کشف
Click to Flip
discover

هستی
Click to Flip
universe

Share:

تست _ دامنه لغات _ فارسی به انگلیسی _ QIntLisSpeUni6-8

One thought on “تست _ دامنه لغات _ فارسی به انگلیسی _ QIntLisSpeUni6-8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *