مغز چگونه کار می کند _ ذهن خودآگاه و ناخودآگاه

مغز ما چطور کار می کند ذهن خودآگاه و ناخودآگاه   مغز ما برای فعالیت به انرژی قابل توجه ای نیاز دارد. بالاخص زمانی که درباره چیزی فکر می کنیم، و یا بر روی موضوعی متمرکز می شویم. بطور مثال

کلام خود را تغییر دهید تا دنیای خود را تغییر دهید

کلام خود را تغییر دهید تا دنیای خود را تغییر دهید امروزه می توان پزشکان بسیاری را پیدا کرد که گفتار درمانی را برای بیمارانی که به هر دلیل دچار افسردگی مزمن شده اند در نظر می گیرند. در این