فرمول یادگیری زبان جدید

مغز ما برای فعالیت به انرژی قابل توجه ای نیاز دارد. بالاخص زمانی که درباره چیزی فکر می کنیم، و یا بر روی موضوعی متمرکز می شویم.

بطور مثال وقتی برای مسئله و یا مشکلی می خواهیم راه حل پیدا کنیم و یا وقتی می خواهیم در مورد موضوعی تصمیم بگیریم، مغز انرژی زیادی را

مصرف می کند. به همین خاطر ساختار مغز بگونه ای است که می تواند از طریق راه های مختلف انرژی را ذخیره کند. یکی از این راه ها بوسیله

ذهن ناخودآگاه صورت می پذیرد. در این حالت ذهن بگونه ای عمل می کند که فعالیت ها بصورت خودکار انجام می شوند. این کار جهت صرفه جویی

در زمان و انرژی توسط ضمیر(ذهن) ناخودآگاه صورت می گیرد. بطور نمونه می توان به فعالیت های اساسی و اصلی بدن که باعث زنده نگه داشتن

ما می شوند اشاره کرد. مانند گردش خون در رگها، تنظیم فشار خون، پلک زدن، ضربان قلب و …. حتی بسیاری از رفتارها، و عاداتی را که در طول

زندگی یاد گرفته ایم بعهده ذهن ناخودآگاه است. در طول زندگی هیچ گاه انسانی به فعالیت های اعضای بدن و یا کارهایی را که بصورت خودکار انجام

می شود فکر نمی کند. در اصل بر اساس تحقیقات  95% تمام رفتارها و عکس العمل های ما را ضمیر ناخودآگاه انجام می دهد. کار دیگر ذهن

ناخودآگاه ثبت و نگهداری تجربیات و معلومات است، که حافظه را شکل می دهند. اطلاعات مانند عکسی در یک آلبوم، در ذهن ذخیره می شوند. فکر

و احساسات ما درباره این تجربیات باعث ایجاد یک قاب دور آنها می شوند. بدین صورت است که رویدادها، اشیاء و انسانها معنا پیدا می کنند، و افکار

و نگرش شکل می گیرند.

حال تصور کنید شما می خواهید حرفه ی جدیدی را یاد بگیرید. مثلاً نواختن موسیقی، شنا کردن، رانندگی و یا یک زبان جدید. اولین قدم شما باید این

باشد که اطلاعات مثبتی را در ذهن خود، در خصوص این مهارت جدید پردازش کنید. با تکرار فرستادن سیگنال های مثبت به سمت ضمیر ناخودآگاه،

خود را برای ورود به مرحله یادگیری آماده کنید. با این کار ذهن و بدن شما آماده برای هر چالش پیش رو می شود و از حداکثر توان خود برای

یادگیری هر چه بهتر سود خواهید برد. سیگنال هایی که شما به سمت ضمیر ناخودآگاه می فرستید می توانند بصورت افکار و یا کلمات باشند. اگر

بصورت مرتب فکر کنید، و یا با صدای بلند تکرار کنید که، “من حافظه خوبی دارم”، مطمئن باشید ضمیر ناخودآگاه شما آن را بصورت یک اصل می

پذیرد و کمک خواهد کرد تا شما با صرف حداقل انرژی پروسه یادگیری را پیش ببرید و پشت سر بگذارید.

بسیار تجربه شده که زبان آموزان در همان ابتدای مرحله یادگیری زبان جدید مرتباً به معلم و یا دوستان و اطرافیان خود می گویند، “من حافظه خیلی

بدی دارم”، یا “من از زبان اصلاً خوشم نمی یاد ولی مجبورم یاد بگیرم.” و یا “تو دبیرستان هم که بودم نه از زبان خوشم میامد و نه می تونستم یاد

بگیرم.” و یا در حین یادگیری وقتی زبان اموزان با چالشی روبرو می شوند می گویند، “سخت شد.” با تکرار عبارات و کلماتی منفی باعث می شوید

مغز از کار بایستد چرا که کلماتی مانند “نمی توانم”، و “سخت” به مغز این پیام را می دهند که کاری از تو بر نمی آید، و   با بمباران کردن ضمیر

ناخودآگاه با  چنین سیگنال هایی چه اتفاقی می افتد؟ ضمیر ناخودآگاه شما می پذیرد که ناتوان است، و حداقل در این خصوص کاری از دستش بر نمی

آید.

همانطور که گفته شد عادت کنید افکار خوب را در ذهن خود پرورش دهید. یاد بگیرید زمان را مدیریت کنید و برای مطالعه وقت کافی و بصورت

مستمر اختصاص دهید. هر روز مطالعه کنید، حتی یک روز را هم جا نیاندازید. مدت زمان مطالعه را کوتاه کنید ولی دفعات آنرا افزایش دهید. چنانچه

مطلبی را فراگرفته اید و در حین پروسه یادگیری آنرا فراموش کردید، نگران و عصبی نشوید. این یک اتفاق طبیعی است. کافی است به جزو های خود

برگردید و آنرا مجدد مرور کنید. صبور باشید و فراموش نکنید شما  یک زبان جدید را در جایی یاد می گیرید که مرتب از زبان مادری خود استفاده می

کنید. با این فرمول مطمئن باشید موفق خواهید شد.