بیش از نود درصد مراجعه کنندگان به این مرکز، در زمان مشاوره اصرار و تاکید بر این دارند که در طول یادگیری زبان جدید دوست ندارند وارد جزئیات گرامر زبان شوند. این شاید بخاطر تجربه

تلخی باشد که همه ما در دوران دبیرستان در کلاس های زبان داشتیم. البته فاکتورهای دیگری وجود داشت که مانع از پیشرفت دانش آموزان در درس زبان می شد. یکی از انها گرامر بود. نفرات بیش

از حد در یک کلاس، که گاهی به 30 یا 40 نفر می رسید، استفاده از منابع نامناسب و بعضی وقت ها مدرسانی که نه تنها هیچ تعهدی نسبت به کار خود نداشتند بلکه برنامه ای مشخصی هم در زمینه

آموزش نداشتند.

از آنجایی که یادگیری زبان جدید چالشی است ذهنی، داشتن تمرکز و ساختن یک حافظه خوب می تواند به خوبی یادگیری این مهارت را آسان نماید. بر همین اساس، ما بر این باوریم هم زمان با

بکارگیری یک روش مناسب آموزشی، می باید اطلاعات کافی در خصوص عمل کرد ذهن، حافظه و نحوه مطالعه و تکنیک های جدید یادگیری در اختیار زبان آموزان گذاشت. این امر باعث می شود

زبان اموزان در روند یادگیری از حداکثر پتانسیل های خود بهره ببرند و با یک گام پیشرفت آنرا انگیزه ای کنند برای مرحله و گام بعدی. معتقدیم تشویق می تواند از عوامل مهم پیشرفت زبان آموزان

باشد، حتی اگر این پیشرفت کم و یا کند باشد.

در این مرکز روش آموزش بیشتر تمرکز بر مهارت مکالمه و فعال بودن زبان اموزان در کلاس دارد. به همین منظور حداکثر تعداد زبان آموزان  در کلاس ها را 6 نفر در نظر گرفته ایم. این امکان به

زبان آموزان در کلاس داده می شود، تا در مورد موضوعات روزمره و یا نظرات خود مکالمه کنند. به محض اینکه زبان آموزان در ترم یک کلمات و عبارات مختلف و البته طبقه بندی شده را یاد می

گیرند، سعی می شود زمان بیشتری در اختیار انها گذاشته شود، چرا که تنها در کلاس است که زبان اموزان می توانند بر روی مهارت مکالمه کار کنند. رفته رفته اعتماد بنفس زبان اموزان بیشتر می

شود و پیشرفت خود را حس می کنند. این پیشرفت باعث افزایش انگیزه شده و سختی فراگیری را تبدیل به یک چالش دوست داشتنی می کند.

مرور و مطالعه دروس از کارهایی است که می باید زبان اموزان هر روز حداقل بمدت نیم ساعت برای ان برنامه ریزی کنند. پیشنهاد می شود زمان مطالعه را با روزی ده دقیقه شروع کنند و به مرور

زمان بعد از اینکه این فعالیت تبدیل به یک عادت شد، زمان و دفعات آنرا در طی روز افزایش دهند. به همین منظور تکنیک ها یی آموزش داده می شود تا زبان اموزان بتوانند بر سه مهارت نوشتن،

شنیدن و خواندن کار کنند. با فعالیت بر این سه مهارت گرامر بصورت اتوماتیک و ناخوآگاه یاد گرفته می شود. این نوع یادگیری به مراتب ماندگارتر و جذاب تر از روش های کلاسیک و قدیمی آموزش

زبان است.