تست 


 

VIDEO TESTS

 

 

تست و فواید آن

با انجام تست های آنلاین زبان آموزان بسرعت می توانند سطح اطلاعات خود را ارزیابی کنند، و به نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوند. بدین طریق زبان آموزان متوجه می شوند در کدام قسمت می

باید تلاش بیشتری کنند و بر آن متمرکز شوند. نقاط قوت نیز باعث افزایش اعتماد بنفس و انگیزه آنها خواهد شد.

انجام تست فقط دانش شما را اندازه گیری نمی کند، یادگیری را تقویت می کند و درک  اطلاعات مشابه را در آینده آسان می کند. موضوع جالب این است که فایده ای که انجام تست برای یادگیری

مطالب دارد،  بیشتر از همان  زمانی است که شما برای مطالعه اختصاص می دهید. بیشتر بخوانید ……

تست

تست هایی که در این سایت برای شما در نظر گرفته شده اند، تست فلش کارت نامیده می شوند. با انجام دادن تست ها براحتی می توانید توانایی و پتانسیل خود را در یادگیری زبان انگلیسی ارتقاء

دهید.

تست های طراحی شده شامل تست تبدیل جملات فارسی به انگلیسی، تست دامنه لغات و تست طرح سؤال می باشند. 

 

تست جملات فارسی به انگلیسی

 

 

تست دامنه لغات 

این تست به سه روش انجام می شود. دو رش بصورت تبدیل لغات از فارسی به انگلیسی، و انگلیسی به فارسی است.  روش دیگر بصورت انگلیسی به انگلیسی صورت می گیرد. در این تست معنی

لغات به انگلیسی نوشته شده و می باید لغت مورد نظر به انگلیسی حدس زده شود.

 

تست دامنه لغات _  فارسی به انگلیسی  1

 

تست دامنه لغات فارسی به انگلیسی 2

 

تست دامنه لغات _ انگلیسی به فارسی  1

 

تست دامنه لغات _ انگلیسی به فارسی _ 2  NEW

 

تست دامنه تغات _ انگلیسی به انگلیسی 1

 

تست دامنه لغات انگلیسی به انگلیسی 2

 

 

تست طرح سوال

 

 در این تست می باید سوال مناسب برای جمله داده شده طرح شود.

 

تست طرح سوال _ مبتدی _ 1  NEW

 

تست طرح سوال _ مبتدی _ 2   NEW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO TESTS